به سامانه ثبت نام خدام افتخاری امامزاده سيد شجاع الدين حسن(علیه السلام)آقام شهید خوش آمدید
تعيين برنامه زمانبندي

خادمین گرامی توجه داشته باشید، از تاریخ هایی که انتخاب می کنید اطمینان حاصل نمائید، اگر خادمی در تاریخ های انتخابی به هر دلیلی نتواند حضور پیدا کند سریعا اطلاع دهد تا حق کسانی که می خواهند حضور پیدا کنند ضایع نشود.در صورت تکمیل ظرفیت روزهای مورد نظر،می توانید (رزرو) را انتخاب کنید تا در صورت نیاز،به شما اطلاع داده شود.

کد ملی
سال تولد

توجه: در صورتی که کلمه عبور را تغییر داده اید کلمه عبور جدید را وارد نمایید